منوی VIDEO OUT PUT تغییردادن رزولوشن و فریم

۱۳ اسفند ۱۳۹۸
دیدگاه خود را ارائه دهید
لطفا دیدگاهتان را در فرم زیر درج نمایید.
 _____ _____ ______ ____ 
| ___||____ ||___ / / ___|
|___ \   / /  / / / /___ 
  \ \  \ \ / / | ___ \
/\__/ /.___/ /./ /  | \_/ |
\____/ \____/ \_/  \_____/
              
              
کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.