منوی VIDEO OUT PUT تغییردادن رزولوشن و فریم

۱۳ اسفند ۱۳۹۸
دیدگاه خود را ارائه دهید
لطفا دیدگاهتان را در فرم زیر درج نمایید.
    __          
    / |          
 __ _ `| | _ __ ___  __ _ 
 / _` | | | | '_ ` _ \ / _` |
| (_| |_| |_| | | | | || (_| |
 \__, |\___/|_| |_| |_| \__, |
  | |          | |
  |_|          |_|
کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.