مفهوم بیم در رادیو

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیدگاه خود را ارائه دهید
لطفا دیدگاهتان را در فرم زیر درج نمایید.
    _____       
   |____ |       
 _ __   / / _  _  ___ 
| '__|  \ \| | | | / _ \
| |  .___/ /| |_| || __/
|_|  \____/ \__, | \___|
        __/ |   
       |___/    
کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.