مفهوم بیم در رادیو

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیدگاه خود را ارائه دهید
لطفا دیدگاهتان را در فرم زیر درج نمایید.
              _____ 
             |____ |
__   ____ ____   __  / /
\ \ /\ / /\ \/ /\ \ /\ / /  \ \
 \ V V / > < \ V V / .___/ /
 \_/\_/ /_/\_\ \_/\_/ \____/ 
                 
                 
کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.