آشنایی با دوربین PTZ

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیدگاه خود را ارائه دهید
لطفا دیدگاهتان را در فرم زیر درج نمایید.
 _____ _  _      
/ __ \| | | |     
`' / /'| |_ | | __ _  _ 
 / / | __|| |/ /| | | |
./ /___| |_ |  < | |_| |
\_____/ \__||_|\_\ \__,_|
             
             
کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.