فرمت کردن و شناسایی هارد روی دستگاه

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیدگاه خود را ارائه دهید
لطفا دیدگاهتان را در فرم زیر درج نمایید.
 ______ _       _   
|___ /| |      | |  
  / / | |__  _  _ | |__ 
 / / | '_ \ | | | || '_ \ 
./ /  | | | || |_| || | | |
\_/  |_| |_| \__, ||_| |_|
        __/ |    
        |___/    
کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.